“SUŠILDYKIME MAŽĄSIAS ŠIRDELES” vyks jau penkioliktą kartą

Klaipėdos apskrities moterų LIONS klubo „Smiltė“ tradicinis labdaros aukcionas

“SUŠILDYKIME MAŽĄSIAS ŠIRDELES” vyks jau penkioliktą kartą

 

Ganėtinai spalvingas, veik stabilus buvo mūsų gyvenimas iki 2020m. Netikėtai užklupusi pandemija pasėjo žmonėse nepasitikėjimą, įtarinėjimus, susvetimėjimą…   Ir mums visiems, bijantiems vienas kito, besišalinantiems per du metrus, žiūrintiems iš padilbų pro kaukių viršus, teks dar daug naujo patirti ir daug naujo išmokti, kad prisitaikytumėm prie naujo pasaulio.

Bet vis tiek, tame pasikeitusiame pasaulyje, visi norime gyventi taip, kad nesinorėtų išeiti. Jausdami lengvumą nuo išgyventų mielų akimirkų, grožio, gerumo. 27 klaipėdietės to noro vedinos, jau šešiolika metų puoselėjame labdaros ir paramos idėjas, vienijančiame mus visas LIONS klube “Smiltė”. Jau 104 metus Tarptautinės LIONS organizacijos etikos kodeksas kviečia mus burtis ir TIKĖTI savo klubo veiklos būtinybe ir svarba, būti naudingomis savajai bendruomenei. SIEKTI, kad veikla klube įgautų teigiamą moralinį bei materialinį įvertinimą.

Sena ir nuvalkiota tiesa apie tai, kas mūsų nesužlugdo, padaro stipresniais bei neišsemiamos žmogaus kūrybinės ir kitokios galios tiesia mums kūlgrindą per klampią šiandieną. Tikiu, kad išbrisim. Gal išlipę ant kieto pagrindo jau būsime kitokie? Geresni. Skiriantys tikra nuo dirbtino. Jaučiantys ir vertinantys artimą žmogišką ryšį: „Visą laiką žinot: už svaiginantį žemės artumą ir artumą žmogaus nėra nieko vertesnio po saule“ (Dalia Saukaitytė).

Niekas nežino atsakymo į nelaimės ištikto klausimą – kodėl man? Kodėl mano vaiką pakirto liga? Kodėl skausmas neaplenkė mano namų? Per mažai Žemėje gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro kaimynystėje sergantį vaiką, pro kenčiantį žmogų, pamiršę, kad bet kurį iš mūsų skausmu, neatsiklausęs, gali aprūpinti pats gyvenimas, o kiekvieno mūsų šventa pareiga – kurti džiaugsmą, kad ir mažytį, visai nereikšmingą. Pagal savo išgales, savo supratimą, savo širdies šauksmą. Net ir PASAULINĖS PANDEMIJOS AKIVAIZDOJE. Juk visas mūsų gyvenimas susideda iš kasdienių smulkmenų. Labai retai turime galimybę nuveikti kažką daug ir iš karto. Tikrasis žmogiškasis didingumas ir susideda iš to, kad esame didingi smulkmenose.

Penkioliktą kartą vyksiantis mūsų klubo labdaros renginys “Sušildykime mažąsias širdeles” seniai pretenduoja į vieną reikšmingiausių paramos akcijų Lietuvoje. Paremta virš 100 šeimų, paaukotos lėšos viršijo visus lūkesčius, sulaukė labai daug teigiamų atgarsių. Jau nebėra Lietuvoje dailininkų, kurie negirdėjo apie šį renginį. Mes nebeišgirstam žodžio “ne”, kai kreipiamės į juos, prašydamos darbų. Visa eilė garbių menininkų darbus kuria tikslingai - būtent mūsų aukcionui. Visus 15 metų renginį lydi angelo sparnai; drožto, tapyto, lipdyto… ir kūdikio akys kvietime …

Mes tikime, kad iš akių į širdį eina kelias, kuris aplenkia protą, o angelo sparnai atskleidžia jūsų dosnumą. Mes nuoširdžiai džiaugiamės ne vien aukotomis sumomis, didelį džiaugsmą mums suteikia mintis, kad turime šitokią daugybę atvirų, kilniaširdžių ir puikiai suvokiančių mūsų mintis ir siekius draugų bei pažįstamų, kurie mus remia, dalyvauja ir aukoja mūsų renginio metu.

Šiemet tradicinis LIONS klubo „Smiltė“ renginys vyks pandemijos sąlygomis – internetu gruodžio 9 dieną 19.00val. Daugiau informacijos, meno kūrinių katalogas - www.lcsmilte.lt , facebook paskyroje.

Kiekvienas įsigytas bilietas, tai auka.

Bilietus galite įsigyti čia

Klaipėdos apskrities moterų LIONS klubo „Smiltė“ narių vardu LIONS klubo „Smiltė“ 2021-2022m. prezidentė Vilija Katkauskienė