Parama talentingiems vaikams

Projektas „Smiltės“ kraitė talentams

Filosofas M. Baresas yra pasakęs, kad „Kiekvienas žmogus susiranda veiklą, kuri ir padaro jį naudingą visuomenei ir teikia jam laimę". Vos susibūrusios, „Smiltės“ sesės pradėjo diskutuoti apie paramos kryptis, būdus, galimybes. Vienas pirmų pasiūlymų ir buvo pagalba talentingiems vaikams. Susėdusios mąstėm – talentingas menui ar gabus sportui... Nusprendėme, kad galvodamos apie talentą neturėtume užbaigti jo apibrėžtais išmatavimais, taip pat turime likti atviros visiems kitiems projektams. Vienas pirmųjų labdaros koncertų buvo organizuotas drauge su S.Šimkaus konservatorijos moksleiviais. Tada ir gimė projekto pavadinimas „Smiltės“ kraitė talentams“. Sunku ir išvardinti, kas tilpo į S.Šimkaus konservatorijos paramos kraitę: parama CD įrašams, apmokėjome trijų S. Šimkaus konservatorijos gabių studentų kelionę į konkursą Italijoje; skyrėme 2.000 litų studentų džiazo orkestrui instrumentams nusipirkti; 2.000 litų skyrėme akordeonui nusipirkti; 3.000 Lt parėmėme talentingus konservatorijos moksleivius, vykstančius į muzikos Europiadą 2008 m. Austrijoje; buvo paremtas netekęs tėvų studentas A. Zalcas – jam skyrėme 5.000 Lt instrumento įsigijimui; suteikėme 4950 Lt įsigyti elektroniniam pianinui, kuris reikalingas mokyklai ugdant jaunuosius atlikėjus, kad jie galėtų koncertuoti ir ten, kur nėra šio instrumento; konservatorijai minint 90metų jubiliejų, buvo skirta tikslinė 3000Lt parama koncertiniam rojaliui. 2014 metų rudenį buvo nuspręsta dar daugiau dėmesio skirti talentingiems vaikams. Pasirašyta sutartis su Klaipėdos Jaunimo teatru. Jau šio projekto rėmuose buvo paremtas gabus pianistas Žvaliauskas, kuriam reikia finansinės paramos vykstant į tarptautinius konkursus.

Šis projektas leis žymiai plačiau išplėsti klubo paramos talentingiems vaikams ribas. „Smiltės“ sesės įsitikinusios, kad vienybė, meilė ir atjauta yra mūsų gyvenimo prasmė. Ta kryptimi ir suka savojo moteriško LIONS klubo veiklą.

Kita parama

Parėmėme Kretingos Apreiškimo vienuolyno brolių pranciškonų organizuotą restauruoto bažnyčios altoriaus atidengimo ceremoniją, taip pat Šv. Pranciškaus Asyžiečio onkologinio centro statybą 7000 Lt suma;


Neįgaliųjų dienos centrą „Lakštutė“ 1000.00 Lt bei nupirkome 50 bilietų (1050.00 Lt) į labdaros koncertą, skirtą centro rėmimui;


Dalyvavome ir parėmėme 5000 Lt Lietuvos televizijos projektą „Bėdų turgus“. Taip pat buvo paremtas „Versmės“ specialusis darželis;


Pasirašyta trišalė sutaris projekto “renovavimas ir medernizavimas vaikų gyvenamųjų ir socialinių patalpų Lapiuose“;


Tarptautinės vaikų ir jaunimo stovyklos organizavimas Liepos mėn.


  • 1
  • 4
  • DSC_1855
  • DSC_1859
  • img_6848

{jcomments on}