Klaipėdos apskrities moterų LIONS klubo „Smiltė“ tradicinis labdaros aukcionas „Sušildykime mažąsias širdeles“

Mamyte, žinau, kad saulutė geltona, dangus žydras, žolė žalia, o balandžio sparnelis baltas... O kokios spalvos VILTIS? Viltis pasveikti ir gyventi, jausti, regėti, keliauti, džiaugtis kiekviena diena, kiekviena mažyte pergale...

Ką atsakyti į šį klausimą vaikui, sergančiam sunkia onkologine liga? Vaikui, kurio kasdienybė – cheminės terapijos procedūros, nuolatinės kelionės į medicinos įstaigas, didžiuliai kiekiai vaistų, kaulų čiulpų transplantacijos, mamos akys, sklidinos meilės ir noro padėti, širdis, kupina sielvarto... ir pernelyg greit pasibaigusi nerūpestinga vaikystė.... Gal visai nebūtina įvardinti VILTIES spalvos, jei galima ją suteikti, jei galima realiai pagelbėti, kad maža širdelė nenustotų plakti, kad patikėtų Kalėdų stebuklu...

Suteikime viltį gyventi!

Pasaulis deja padalintas į dvidalis: sveikųjų ir sergančiųjų. Labai dažnai sveikieji nemato tamsiosios pasaulio pusės, kur gyvena žmonės, paženklinti kančios ir nelaimės ženklu. Niekad ir niekas neatsakys į klausimą, kodėl žmones ištinka nelaimės. Gyveni sau sveikas, laimingas. Staiga - liga. Perkūnas iš giedro dangaus... O ligų yra labai daug. Jos visos turi keistus, paslaptingus vardus, slepiančius vis kitokį skaudėjimą. Pavyzdžiui, liga, kurios vardas Leukemija, slepia kraujo, visų mūsų gyslomis nešančio gyvastį, negalią.

Kitas jos vardas - Kraujo vėžys.

Nė kiek ne mažiau baisu šalia esantiems sveikiesiems. O sergantieji savo ligos vardą kas dieną linksniuoja kaip „Tėve mūsų". Pripranta. Tik va - bėda viena nevaikšto... Dažnai liga - skurdo palydovė. Ir jei pasiturintis žmogus šiandieną jau gali kariaut su vėžiu, žmonijos rykšte, tai vargšas stovi prieš ligą beginklis. Belieka tikėtis stebuklo... Laimė, žmonija skirstosi ne tik į sveikuosius ir sergančiuosius. Žmoniją galima padalinti į dvi linksmesnes kategorijas: laukiantys stebuklo ir stebuklus kuriantys. Džiugu, kad šiandien vis daugiau žmonių, apdovanotų gabumais ir verslo sėkme, pajuntą norą kurti stebuklus. Kurdamas stebuklus žmogus ne tik keičia kažkieno likimą, ateitį, žmogus kuria prisiminimus: padovanok vaikui šventę, ir Kalėdų Senelis pasislinks, padarydamas Tau vietos - prisėsk ant pasakų suolelio, padovanok vaikui sveikatą ar bent palengvink kelią į ją ir būsi amžinesnis už žmogų, kuriam pastatytas paminklas - liksi gyvas gražiuose vaikystės prisiminimuose.

Siekiant, kad lionizmo veikla įgautų teigiamą moralinį bei materialinį įvertinimą (LIONS Etikos kodeksas), tikint savo klubo veiklos būtinybe ir svarba, siekiant būti kiek įmanoma labiau naudingu savo šalies visuomenės nariu, 2006 metais klubo narės, sesės Loretos Beržinskienės ir prezidentės Birutės Jokužienės siūlymu, priėmė sprendimą surengti labdaros aukcioną, kurio metu bus aukojamos lėšos onkologinėmis ligomis sergančių vaikučių šeimoms. Liūtės gydytojos sudarė sergančių vaikų sąrašus, kita grupė aplankė šeimas, susipažino su vaikų tėveliais, išsiaiškino problemas. Loreta Beržinskienė ir Violeta Jusionienė ėmėsi iniciatyvos kreiptis į dailininkus, kurių darbai gali sudominti būsimo aukciono dalyvius, kitos kūrė renginio scenarijų…

Taip ir gimė jau tradiciniu tapęs didžiausias klaipėdiečių moterų LIONS klubo „Smiltė”metų renginys – mažas stebuklas - labdaros aukcionas „Sušildykime mažąsias širdeles”, kurio kiekvienas dalyvis, pagal norą ir išgales pirkdamas meno kūrinį, parems ligos - nelaimės, grasančios mirtimi, ištiktus vaikus ir jų šeimas.

Mes negalime pasiimti svetimo skausmo, bet galime jį palengvinti, galime įduoti ginklą kovojantiems su liga. Tai - pinigai. Jų reikšmė sveiko ir stipraus žmogaus gyvenime viena - turėti. O ligonio gyvenime kita, rimtesnė - būti.

Taigi tokia šio aukciono paskirtis ir idėja: menas tapo tarpininku tarp sveikųjų ir sergančiųjų pasaulio, pinigai už meną tampa burtažodžiais, paversiančiais erškėčiuotą ligoniukų kelią krištolo laiptais į gyvybės rūmus. Kalėdų išvakarėse visi turime šansą sukurti stebuklą. Paremdami nelaimės ištiktus pasidžiaugti - mes sveiki. Mes stiprūs. Mes jautrūs. Mes galime padėti.

Prieš pat šv. Kalėdas klubo sesės rengia tikrą kalėdinę pasaką savo remiamiems vaikučiams, sukviečia visus į susitikimą – linksmą popietę su Kalėdų seneliu. Tai jautrus, šiltas gruodžio šeštadienio pavakarys, kai į „Ažuolyno“ gimnazijos salę suvažiuoja remiamos šeimos su visomis savo atžalomis, drauge dainuoja, šoka, laukia dovanų. Šypsosi tėveliai, matydami nušvitusius savo mažylių veidus, džiaugiasi klubo sesių parengtomis vaišėmis. Dovanas išsineša visi – ir ligoniukai, ir sveiki jų broliukai bei sesutės.

Klubo sesės įvairiomis sumomis, pagal galimybes ir poreikius, jau parėmė 62 šeimas. 2006m. dailininkai klubo aukcionui pasiūlė 25 dailės kūrinius, o renginio dalyviai už juos paaukojo 83000Lt. Prezidentė B.Jokužienė;

2007 metais – 31 kūrinį – paaukota 134 500Lt. Prez.J.Cirtautienė;

2008 metais – 21 kūrinį – paaukota 828 00Lt. Prez. V.Ročienė;

2009 metais – 25 kūrinius – paaukota 954 00Lt. Prez. V.Lazauskienė;

2010 metais – 25 kūrinius – paaukota 109 450Lt. Prez. R.Januškienė;

2011 metais – 35 kūrinius – paaukota 100 000Lt. Prez. V.Prižgintienė;

2012 metais – 35 kūrinius – paaukota 104 310Lt. Prez. L.Beržinskienė;

2013 metais – 37 kūrinius – paaukota 138 085,83Lt.Prez. V.Petkienė;

2014 metais – 38 kūrinius – paaukota 180 000 Lt. Prez. A.R.Pečeliūnienė;

2015 metais –  40 kūrinių – paaukota 42 700 eurų. Prez. Laima Stuopelienė;

2016 metais –  30 kūrinių – paaukota 50 000 eurų. Prez. Genovaitė Sinskienė.

2017 metais 

2018 metais

2019 metais –  31 kūrinys – paaukota 50 000 eurų. Prez. Jolanta Valavičienė.

2020 metais

2021 metais –  32 kūriniai –  Prez. Vilija Katkauskienė.

2022 metais  –  22 kūriniai – paaukota 24 800 eurų. Prez. Edita Sendrienė.

2023 metais  –  27 kūriniai


Labdaros aukcionas „Sušildykime mažąsias širdeles“ jau sulaukė labai daug teigiamų atgarsių. Jam specialiai ruošiasi dailininkai, laiką planuoja galimi dalyviai. Nekilnojamojo turto agentūros UAB „Rolijona“ Palangoje direktorė Ona Mackevičienė remia šį projektą jau kelerius metus. Ji ne tik aukoja lėšas, bet treti metai dovanoja žymaus lietuvio dailininko darbą aukcionui. Mus paremia viešbutis „Amberton Klaipėda“, AB Mineraliniai vandenys, UAB „Augma“, AB „Žemaitijos pienas“ ,UAB „Roshen“, UAB „Osama“, Olimpic Casino, UAB „Beze“, A.Brako Dailės mokykla; UAB „Coca Cola Lietuva“, UAB „Vandens sprendimai“, visa eilė žiniasklaidos priemonių.

 

PDG 131, D131 GMT

Melvin Jones fellow

Klubo 2014/2015 m. prezidentė

Aida - Raimonda Pečeliūnienė


2023 m. AUKCIONO DARBAI

2022 m. AUKCIONO DARBAI

2021 m. AUKCIONO DARBAI

2019 m. AUKCIONO DARBAI

2018 m. AUKCIONO DARBAI

2017 m. AUKCIONO DARBAI

2016 m. AUKCIONO DARBAI

2015 m. AUKCIONO DARBAI

2014 m. AUKCIONO DARBAI

2013 m. AUKCIONO DARBAI

2012 m. AUKCIONO DARBAI

2011 m. AUKCIONO DARBAI

2010 m. AUKCIONO DARBAI

2009 AUKCIONO NUOTRAUKOS

2009 AUKCIONO DARBAI

2008 AUKCIONO NUOTRAUKOS

2008 AUKCIONO DARBAI

2007 AUKCIONO DARBAI

2006 AUKCIONO DARBAI

{jcomments on}