Laureatai jau išrinkti

{jcomments off}

Daiva Janauskaitė, dienraštis "Klaipėda", 2009 m. sausio 28 d.

Vakar paaiškėjo konkurso "Aš – pilietis" laureatai. Juos išrinko vertinimo komisija, kurioje – pernai pilietiškiausiais išrinkti klaipėdiečiai.

Nuo pat metų pradžios miesto gyventojai siūlė už gražius ir taurius poelgius pagarbos nusipelniusius miestiečius įrašyti į sąrašą pilietiškiausiems išrinkti. Sąraše buvo 43 pavardės.

Vertinimo komisijos nariai teigė jutę didžiulę atsakomybę dėl jiems patikėto darbo. Išsiskyrė nuomonės apie tai, kas yra pilietiškas poelgis ir koks žmogus gali vadintis pilietišku. Ginčytąsi, ar galima tokiu skelbti jau seniai mirusį kunigą Bronislovą Burneikį. Dauguma komisijos narių sutarė dėl vieno – šio žmogaus nuopelnai Klaipėdai kol kas įvertinti pernelyg kukliai.

Keli vertinimo komisijos nariai tikino iš sąrašo išrinkę mažiau žmonių, nei buvo prašyti, teigdami, kad negalėjo vertinti tų, apie kurių nuveiktus darbus mažai ką težinojo. Beįsiplieskiančios diskusijos rodė pernai pilietiškiausiais išrinktų klaipėdiečių norą patikėtą misiją atlikti kuo sąžiningiau.

Vasario 16-ąją Žvejų rūmuose iškilmingai bus pagerbti ir apdovanoti miesto vėliavomis vakar išrinkti klaipėdiečiai.

Daugiausiai balsų gavo Marijos Taikos Karalienės bažnyčios šviesaus atminimo klebonas B.Burneikis – už atkaklumą statant, atgaunant bei atkuriant Marijos Taikos Karalienės bažnyčią.

Alfonsas Šiaulytis, klaipėdietis, kuris niekieno neraginamas ir neprašomas stengiasi išsaugoti Ablingos memorialą.

Sigitas Jurčys, Kretingos vienuolyno brolis pranciškonas Benediktas, vienas iš brolių besirūpinantis už suaukotus pinigus statyti dvasinės paramos centrą Klaipėdoje.

Menininkė Dalia Bielskytė – už atsidavimą ir pasiaukojimą sergantiems leukemija, jų artimiesiems.

Naglis Puteikis, miesto tarybos narys, pilietiškumą demonstruojantis viešindamas savivaldybės darbuotojo aferas ir painiojamus viešuosius bei privačius interesus, jis yra ir didelis gyventojų interesų gynėjas.

Vytautas Vileiša, vadinamas šių laikų knygnešiu, neraginamas ir beveik niekieno neremiamas, keliolika metų į Kaliningrado sritį lietuvių bendruomenei vežantis lietuviškus laikraščius ir knygas.

Osvaldas Kudzevičius, jachtos "Lietuva" kapitonas, išugdęs ne vieną dešimtį buriuotojų.

Birutė Zeigienė, kukli bendrovės "Klaipėdos vanduo" tarnautoja, būdama Raudonojo Kryžiaus organizacijos nare, lanko senus ir neįgalius žmones, tvarko jų buitį, perka maisto produktus.

Vacys Vaivada, Klaipėdos universitete dirbantis humanitarinių mokslų daktaras, už antrą sezoną rengiamų paskaitų ciklą "Vakarai su senąja Klaipėda".

Romualdas Ramašauskas, Karinių jūrų pajėgų kapelionas. Su auklėtiniais jis lanko skurstančias šeimas, padeda pernai Danijoje pratybų metu žuvusio kario šeimai.

Aloyzas Každailis, išauginęs Lietuvos Jūrų muziejų nuo mažutės Klaipėdos kraštotyros muziejaus Jūrų skyriaus ekspozicijos iki giganto Kopgalyje.

Indrė Dirgėlienė, Klaipėdos kolegijos dėstytoja, kuri savo šiluma ir dvasios turtais dalijasi su benamiais, beglobiais žmonėmis, organizuoja šventes, stengdamasi atkreipti dėmesį į amžinąsias vertybes, į atjautos ir besąlygiško dosnumo galią.

Viktoras Usovas, organizuojantis ir vedantis renginius, ieškantis rėmėjų, inicijuojantis jaunimo diskusijas opiais klausimais, jis bendrauja ir padeda vaikų globos namų auklėtiniams.

Petras Bielskis, režisierius, teatrologas, humanitarinių mokslų daktaras, klojimo teatro fenomeno puoselėtojas.

"Lions" Klaipėdos apskrities moterų klubas "Smiltė" – trečią kartą organizavo meninių darbų aukcioną, kad jame surinktas lėšas įteiktų onkologinėmis ligomis sergančių vaikų sunkiai besiverčiančioms šeimoms.

Skaistutė ir Romaldas Idzelevičiai, sportinių šokių kolektyvo "Žuvėdra" vadovai, gaudami menką finansavimą, sugeba suburti darnų ansamblį, išugdyti profesionalius šokėjus ir uždegti juos noru pasiaukojamai dirbti.